ช่วยเหลือ

 

สอบถามปัญหาด้านเอกสารและการจัดการโครงการได้ที่

โทรศัพท์: 02-160-1040
โทรศัพท์มือถือ: 092-702-1485
โทรสาร: 02-160-1039


สอบถามปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ได้ที่

เบอร์นี้ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับเอกสารได้

061-826-9874,

081-404-4846,
087-868-3676

 


 

FAQ

 

การสมัครและเข้าสู่ระบบ

1.ทำไมถึงสมัคร account ไม่ได้?

ขณะนี้เราไม่เปิดให้ทำการสมัครสมาชิก แต่ท่านจะได้รับ account ซึ่งมี username และ passwords ใช้สำหรับการ login จากการอบรม

 

2.ทำไมถึงเข้าระบบไม่ได้ทั้งๆก็กรอก username และ passwords ที่ได้มาอย่างถูกต้อง?

username และ passwords ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

 


การส่งโครงการ

1.ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของใคร?

ให้ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์ในการส่งโครงการ

 

2.บัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นธนาคารใด?

เป็นของธนาคารใดก็ได้

 

3.ใช้สำเนาบัตรประชาชนของใคร?

ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้อำนวยการศูนย์ในกรณีที่เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน และผู้บริหารศูนย์ในกรณีที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน