ประกาศ (**เพื่อผลประโยชน์ในการแจ้งอนุมัติโครงการ กรุณาอ่าน**)

 

7 มี.ค. 60

1. ประกาศแจ้งการจัดกิจกรรม "กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล"

ดาวโหลดรายละเอียดกิจกรรม >> ดาวโหลดประกาศและรายละเอียด คลิกทีนี่ <<

2. สามารถดาวโหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าดาวโหลดและในประกาศนี้

>> ดาวโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 3 <<

>> ดาวโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 4 <<

 

 3. ประกาศรายชื่อ

Capture.PNG

Captur2e.PNG


6 ก.พ. 60

วิธีการส่งเอกสารโครงการมีดังนี้

ขนตอนการสงเอกสารฉบบจรง

_________________________________________________________________

23 ม.ค. 60

แจ้งที่อยู่ในการส่งเอกสารโครงการ ให้ส่งเอกสารโครงการมาที่

นางสาวขนิษฐา เศษคึมบง

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

_________________________________________________________________

10 ม.ค. 60

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน

27441.jpg

27440.jpg

27442.jpg

 


21 ธ.ค. 59

ขอให้ศูนย์เขียนใบสำคัญรับเงินตามตัวอย่างนี้

ดาวโหลดเพื่อดูตัวอย่าง

 

1. แบบใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร

2. แบบใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร

3. แบบใบสำคัญรับเงินค่าห้องคอมพิวเตอร์

 

_________________________________________________________________

23 พ.ย. 59

รายชื่อศูนย์ที่ไม่สามารถโอนเงินได้

จังหวัด ชื่อศูนย์
มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์
มหาสารคาม ตำบลหนองซอน
ลำพูน ตำบลมะเขือแจ้
อุดรธานี ค่ายเสนีย์รณยุทธ
อุดรธานี ตำบลนางัว
อุดรธานี ตำบลผักตบ
ศรีสะเกษ ตำบลพยุห์
สุรินทร์ สนง.เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
สุรินทร์ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน
สุรินทร์ รร.บ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฏร์สงเคราะห์)
บุรีรัมย์ โครงการของศูนย์กศน.ตำบลหนองกี่1
บุรีรัมย์ โครงการของศูนย์กศน.ตำบลเย้ยปราสาท1
เลย ชุมชนตำบลน้ำแคม
ขอนแก่น บ้านโพธิ์ตาก
ขอนแก่น ภูผาม่าน
ร้อยเอ็ด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
พระพุทธวารีรักษ์
กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลนามน
กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลยางตลาด
น่าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านพี้ 
เชียงใหม่ บ้านทุ่งเสี้ยว
ลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านแม่พริกลุ่ม
ตราด วิทยาลัยชุมชนตราด
สกลนคร ตำบลบ้านแป้น
สกลนคร ห้องสมุดประชาชน อำเภอพรรณานิคม
นครพนม กศน.อำเภอวังยาง
บึงกาฬ ตำบลซาง
บึงกาฬ ตำบลดอนหญ้านาง
บึงกาฬ วัดไตรภูมิ
บึงกาฬ เทศบาลตำบลท่าสะอาด
ฉะเชิงเทรา ชำป่างาม
ตราด ตำบลช้างทูน
นครราชสีมา บ้านจอหอ
นครราชสีมา สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร
นครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลวังข่อย
นครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านเขามะเกลือ
ระนอง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนิคมสร้างตนเอง
ตาก อินทรคีรี 1
พิจิตร ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนโรงเรียนเขาทรายทับคร้อพิทยา
ปทุมธานี บ้านบึงซำอ้อ
สกลนคร ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน รร.บ้านแมดนาท่ม
อุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกศน.ตำบลโสกแสง
พะเยา เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลแม่นาจร จังหวัดเชียงใหม่
ศรีอยุธยา ชุมชนวัดกลาง
ลำพูน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลหนองล่อง
สุรินทร์ กศน.อำเภอลำดวน
ชัยภูมิ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
สตูล บ้านราไวเหนือ
สตูล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลลิพัง
ร้อยเอ็ด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
พระพุทธวารีรักษ์
กาฬสินธุ์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกมลาไสย
ศรีสะเกษ เป๊าะก้าวไกลสู่สากล

_________________________________________________________________

15 พ.ย. 59

วิดีโอวิธีการอัพโหลดไฟล์รายงานผลโครงการ

_________________________________________________________________ 

3 พ.ย. 59

"ศูนย์ทีมีความประสงค์จะส่งโครงการเพิ่มเติม สามารถส่งเพิ่มได้โดยให้ส่งโครงการภายในวันที่ 20 พ.ย. 59 นี้"

 

_________________________________________________________________

20 ต.ค. 59

เพิ่ม "คู่มือการอัพโหลดผลการดำเนินโครงการ" ให้ดาวโหลดในลิงค์หน้าดาวโหลด

เพิ่มเมนู "คู่มือการรายงานผลการดำเนินโครงการ" ที่เมนูด้านขวา

 

_________________________________________________________________

15 ต.ค. 59

- ให้ทุกศูนย์ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดของศูนย์เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร รับทราบข่าวสารต่างๆและการอนุมัติโครงการ

- ขอให้ศูนย์ที่พบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ทำการแก้ไขบัญชีธนาคารภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อที่จะดำเนินการโอนเงินให้ในต้นเดือนพฤศจิกายนต่อไป 

ด้วยโครงการได้ดำเนินการอนุมติและโอนเงินให้กับศูนย์ฯ ที่ส่งโครงการมารอบแรก ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2559 เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีบางศูนย์ไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ดังนี้

1. ไม่มีเลขที่บัญชีศุนย์

2. บัญชีไม่ใช่ชื่อศูนย์ เป็นบัญชีบุคคล

3. บัญชีถูกปิดไปแล้ว

4. เอกสารไม่ชัดเจน (อ่านไม่ออก)

5. ไม่ได้ส่งโครงการมา (ไม่มีไฟล์โครงการ)

ดังนั้น ขอให้แต่ละศูนย์ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่อดำเนินการโอนเงินให้ต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อศูนย์ที่ไม่สามารถโอนเงินได้ คลิกที่นี่

 

_________________________________________________________________

10 ต.ค. 59

- หากท่านประสบปัญหาการเปิดบัญชีธนาคาร ให้ใช้รูปภาพศูนย์ หรือรูปป้ายศูนย์แทนแล้วอัพโหลดแทนสมุดบัญชีได้ก่อน จากนั้นหลังจากที่เปิดบัญชีได้แล้ว ให้ทำการแก้ไขข้อมูล

- ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลศูนย์ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการอนุมัติโครงการและเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับศูนย์ต่างๆผ่านผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์

- ท่านต้องทำการเข้าระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากการอบรม หลังจากนั้นเมนู "แก้ไขข้อมูลศูนย์" จะปรากฏขึ้นทางด้านขวา ให้ท่านทำการคลิกและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

- ท่านสามารถอ่านคู่มือการกรอกข้อมูลศูนย์ได้ที่ลิงค์ "คู่มือการกรอกข้อมูลศูนย์" ด้านขวา

 

_________________________________________________________________

 9 ต.ค. 59

2 ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ

1.หน้า "ช่วยเหลือ" มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อแจ้งสอบถามปัญหาการใช้งานเว็บไซต์และระบบสมาชิก และรวม FAQ คำถามที่พบบ่อย

2.หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการจัดการโครงการ ให้ท่านโพสคำถามในหน้า "เว็บบอร์ด" หมวดการเตรียมเอกสารโครงการ

 

_________________________________________________________________

8 ต.ค. 59

- เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Passwords ที่ได้รับจากการอบรม

- Username และ Passwords ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

_________________________________________________________________

1 ต.ค. 59

- อ่านคู่มือการเตรียมเอกสารการส่งโครงการได้ที่ลิงค์ "คู่มือการเสนอโครงการ"

- ดาวโหลดอ่านคู่มือการส่งโครงการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ที่ "คู่มือการส่งโครงการ" ในหน้าส่งโครงการ

- หากท่านพบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ท่านสามารถอ่าน FAQ หรือติดต่อเราผ่านลิงค์ "ช่วยเหลือ"

- หากมีข้อเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถทำได้โดยผ่าน "เว็บบอร์ด"

 

_________________________________________________________________